Документа

11-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JNMV U-03-16-Pozoriste Bosko Buha 2016.doc 31,50 kB

10-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JNMV U-01-17-Pozoriste Bosko Buha 2017.doc 30,50 kB

11-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JNMV R-03-17-Pozoriste Bosko Buha 2017.doc 33,50 kB

Позориште Бошко Буха-Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017-Портал.doc 51,00 kB

7-ЈНМВ-У-01-18-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-услуга чишћења Позоришта Бошко Бха 2018-ПОРТАЛ.doc 66,50 kB

Годишњи извештаји

Godisnji izvestaj rada za 2014.g.compressed.pdf 4,70 MB

Godisnji izvestaj rada za 2015 g - novo.compressed.pdf 1,60 MB

Godisnji izvestaj rada za 2016 g - novo.pdf 8,11 MB

Godisnji izvestaj rada za 2017. g - novo.compressed.pdf 1,72 MB

Јавне набавке

Konkursna dokumentacija JNMV-U-09-14 - Portal br 20141016224226.pdf 1,08 MB

konkur. dok. za javnu nabavku.doc 615,50 kB

Godisnji izvestaj za 2011.doc 161,50 kB

5-I Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-05-15 Позориште Бошко Буха.doc 42,00 kB

4-Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-06-15-набавка текстилног тапета-Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ.doc 507,00 kB

Конкурсна документација и позив на достављање понуда по ЈНМВ-У-07-15-ПП заштита за потрбе Позоришта БОШКО БУХА-Портал.doc 489,50 kB

4-ЈН-Д-08-15-Позив и Конкурсна документација - набавка опреме са монтажом и повезивањем за потребе Позоришта Бошко Буха.doc 623,00 kB

5-I Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-05-15 Позориште Бошко Буха.doc 38,50 kB

4-ЈН-Р-09-15-Позив на достављање понуда и Конкурсна документација-израда основе климатизације и вентилације за Позориште Бошко Буха-Портал.doc 1,03 MB

5-ЈН-Р-09-15-ИЗМЕНЕ и ДОПУНЕ бр. 1. Конкурсне документације-израда основе климатизације и вентилације за Позориште Бошко Буха-21.08.15.Портал.doc 0 B

4--ЈН-Р-10-15-позв на достављање понуда+Конкурсна документација-Интервенције на систему горње механике за Позориште Бошко Буха-Портал.doc 759,50 kB

5-I Додатне информације и појашњења ЈН-Д-08-15 Позориште Бошко Буха.doc 189,00 kB

6-II Додатне информације и појашњења ЈН-Д-08-15 Позориште Бошко Буха.doc 157,50 kB

6-I Додатне информације и појашњења ЈН-Р-09-15 Позориште Бошко Буха.doc 161,00 kB

7-II Додатне информације и појашњења ЈН-Р-09-15 Позориште Бошко Буха.doc 173,00 kB

Odluka o dodeli ugovora.pdf 1,56 MB

10-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JN-Р-10-15-Pozoriste Bosko Buha.doc 112,00 kB

13-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JN-Р-09-15-Pozoriste Bosko Buha.doc 30,50 kB

Централизована набавка ЈН-5-15- Позориште Бошко Буха - обавештење о закљученим уговорима.doc 53,50 kB

Централизована набавка-ЈН-7-15-Позориште Бошко Буха-обавештење о закљученом уговору.doc 44,50 kB

Централизована набавка ЈН-9-15-Позориште Бошко Буха--обавештење о закљученим уговорима.doc 132,50 kB

Godisnji izvestaj za 2011.doc 161,50 kB

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 2013 (1).xls 38,50 kB

Централизована набавка ЈН-5-15- Позориште Бошко Буха - обавештење о закљученим уговорима.doc 65,50 kB

Централизована набавка ЈН-9-15-Позориште Бошко Буха--обавештење о закљученим уговорима.doc 145,00 kB

Централизована набавка-ЈН-1-15-Позориште Бошко Буха-Обавештење о закљученом уговору.doc 43,50 kB

Plan javnih nabavki 2016..pdf 200,94 kB

4-Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-01-16-ЕЛ.ЕНЕРГИЈА-Позориште Бошко Буха 2016-ПОРТАЛ.doc 620,50 kB

7-Buha-Odluka o dodeli ug. JNMV D-01-16--EL.ENERGIJA 2016.doc 69,00 kB

10-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JNMV D-01-16-Pozoriste Bosko Buha 2016.doc 30,00 kB

4-Позив на достављање понуда и Конкурсна документација у ЈНМВ-У-02-16-чишћење објекта Позоришта Бошко Буха 2016-ПОРТАЛ.doc 554,00 kB

7-JNMV-U-02-16-ODLUKA O DODELI UGOVORA-usluga čišćenja 2016-ПОРТАЛ.doc 135,50 kB

10-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JNMV U-02-16-Pozoriste Bosko Buha 2016.doc 30,50 kB

4-ЈНМВ-У-03-16-Конкурсна документација-ФТО и ППЗ објекта Позоришта Бошко Буха 2016-портал.doc 542,50 kB

8-ЈНМВ-У-03-16-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - услуга ФТО и ППЗ објекта Позоришта Бошко Буха 09.06.2016-ПОРТАЛ.doc 91,00 kB

Позориште Бошко Буха-Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2016-Портал 07.03.2017.doc 48,00 kB

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-17-чишћење објекта Позоришта Бошко Буха 2017-ПОРТАЛ.doc 479,00 kB

7-ЈНМВ-У-01-17-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-услуга чишћења Позоришта Бошко Бха 2017-ПОРТАЛ.doc 69,00 kB

4-Позив на достављање понуда и Конкурсна документација ЈНМВ-У-02-17-ФТО и ППЗ објеката Позоришта Бошко Буха 2017-ПОРТАЛ 30.05.2017.doc 512,50 kB

7-ЈНМВ-У-02-17-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ФТО и ППЗ објекта Позоришта Бошко Буха - 09.06.2017-ПОРТАЛ.doc 69,50 kB

4-ЈНМВ-Позив и Конкурсна документација ЈНМВ-Р-03-17-грејна и електро инсталација у радионицама у Дунавској 14-Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ.doc 1,24 MB

10-Obavestenje o zakljucenom ugovoru po JNMV U-02-17-Pozoriste Bosko Buha 2017.doc 31,50 kB

8-ЈНМВ-Р-03-17-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Грејна и електо инсталација у радионицама у Дунавској 14 Позоришта Бошко Буха -.doc 96,00 kB

Позориште Бошко Буха-ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору-ЦЈН-Погонска горива-Партија 2 евро дизел на бензинским станицама 2017.doc 40,50 kB

Позориште Бошко Буха-ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору-ЦЈН-услуга мобилне телефоније 2017.doc 40,50 kB

4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта Позоришта Бошко Буха 2018-ПОРТАЛ.doc 475,50 kB

4-Позив на достављање понуда и Конкурсна документација ЈНМВ-У-02-18-ФТО и ППЗ објеката Позоришта Бошко Буха 2018-ПОРТАЛ.doc 0 B

5- I.Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-02-18 Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ.doc 56,50 kB