2020

Позориште+Бошко+Буха-Обавештење+о+закљученом+уговору-ЦЈН+мобилна+телефонија+2020-2022-ПОРТАЛ.doc

10-Обавештење+o+закљученом+уговору-ЈНМВ-У-02-20-ФТО+и+ППЗ+Позоришта+Бошко+Буха.doc

10-Обавештење+о+закљученом+уговору+-+ЈНМВ+број+У-01-20-Чишћење+објекта+Позоришта+Бошко+Буха-ПОРТАЛ.doc

7-ЈНМВ-У-02-20-ОДЛУКА+О+ДОДЕЛИ+УГОВОРА+-+ФТО+и+ППЗ+објекта+Позоришта+Бошко+Буха+-+ПОРТАЛ.doc

Позориште+Бошко+Буха-ОБАВЕШТЕЊЕ+о+закљученом+уговору-ЦЈН+број+14-20-Партија+2+-+евро+дизел+2020-ПОРТАЛ.doc

7-ЈНМВ-У-01-20-ОДЛУКА+О+ДОДЕЛИ+УГОВОРА-услуга+чишћења+Позоришта+Бошко+Бха+-ПОРТАЛ.doc

4-Позив+на+достављање+понуде+и+Конкурсна+документација+за+ЈНМВ-У-01-20-чишћење+објекта+Позоришта+Бошко+Буха-ПОРТАЛ.doc

Позориште+Бошко+Буха-Обавештење+о+закљученом+уговору-ел.енергија+по+Оквином+споразуму+из+2020-двогодишњи-Портал.doc

4-Конкурсна+документација+са+позивом+на+достављање+понуде+ЈНМВ-У-02-20-ФТО+и+ППЗ+објеката+Позоришта+Бошко+Буха+-ПОРТАЛ.doc

PLAN+JAVNIH+NABAVKI+ZA+2020.+GODINU-Pozorište+Boško+Buha.pdf