2019

Позориште+Бошко+Буха-Обавештење+о+закљученом+уговору-ел.енергија+по+Оквином+споразуму+из+2018-двогодишњи-Портал.doc

10-Обавештење+о+закљученом+уговору-ЈНМВ-У-01-19-Позориште+Бошко+Буха-ПОРТАЛ.doc

11-Обавештење+о+закљученом+уговору-ЈНМВ-Д-05-19-Набавка+светлосне+опреме+за+потребе+Позоришта+Бошко+Буха.doc

12-Обавештење+о+закљученом+уговору-ЈНМВ-Д-03-19-Набавка+видео+опреме+за+потребе+Позоришта+Бошко+Буха.doc

9-ЈНМВ-У-04-19-ОДЛУКА+О+ДОДЕЛИ+УГОВОРА+-+ФТО+и+ППЗ+објекта+Позоришта+Бошко+Буха+-+ПОРТАЛ.doc

5-+I.Додатне+информације+и+појашњења+ЈНМВ-У-04-19+Позориште+Бошко+Буха-ПОРТАЛ.doc

8-ЈНМВ-Д-05-19-Одлука+о+додели+уговора-набавка+светлосне+опреме+за+потребе+Позоришта+Бошко+Буха.doc

6-+II.Додатне+информације+и+појашњења+ЈНМВ-У-04-19+Позориште+Бошко+Буха-ПОРТАЛ.doc

6-ЈНМВ-Д-3-19-Измена+број+1+Конкурсне+документације-исправка+времена+отварања+понуде.doc

7-ЈНМВ-У-02-19-ОДЛУКА+О+ДОДЕЛИ+УГОВОРА-услуга+чишћења+Позоришта+Бошко+Бха+2019-ПОРТАЛ.doc

9-ЈНМВ-Д-03-19-Одлука+о+додели+уговора-набавка+видео+опреме+за+потребе+Позориште+Бошко+Буха-ПОРТАЛ.doc

4-Позив+на+достављање+понуде+и+Конкурсна+документација+за+ЈНМВ-У-01-19-Услуа+организације+путовања+у+земљи+и+иностранству-Позориште+Бошко+Б.doc

4-Конкурсна+документација+са+позивом+на+достављање+понуде+ЈНМВ-У-04-19-ФТО+и+ППЗ+објеката+Позоришта+Бошко+Буха+2019-ПОРТАЛ.doc

4-Позив+на+достављање+понуде+и+Конкурсна+документација+за+ЈНМВ-У-02-19-чишћење+објекта+Позоришта+Бошко+Буха+2019-ПОРТАЛ.doc

5-Конкурсна+документација+са+позивом+на+доставу+понуде+-ЈНМВ-Д-05-19-Набавка+светлосне+опреме+за+потребе+Позоришта+Бошко+Буха.doc

Конкурсна+документација+са+Позивом+на+доставу+понуде+-ЈНМВ-Д-03-19-Набавка+видео+опреме+за+потребе+Позоришта+Бошко+Буха.doc