2018

11-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Д-04-18-Позориште Бошко Буха.doc

Позориште Бошко Буха-Обавештење о закљученом уговору-ЦЈН мобилна телефонија 2018-2020-ПОРТАЛ.doc

12-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Р-03-18-Позориште Бошко Буха.doc

5- I.Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-02-18-портал.doc

4-Позив на достављање понуда и Конкурсна документација ЈНМВ-У-02-18-ФТО и ППЗ објеката 2018-портал.doc

9-ЈНМВ-Р-03-18-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Радови на машинским инсталацијама-вентилација-ваздушно грејање у радионицама у Дунавс.doc

6- I.Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Р-03-18 Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ.doc

7-ЈНМВ-У-01-18-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-услуга чишћења Позоришта Бошко Бха 2018-ПОРТАЛ.doc

8-ЈНМВ-Д-04-18-Одлука о додели уговора-набавка опреме-комбинована столарска машин.. Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ.doc

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору-ЦЈН-ЈН-5-18-Партија 2 евро дизел 2018-портал.doc

4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта 2018-портал.doc

5-ЈНМВ-Позив и Конкурсна документација ЈНМВ-Д-04-18-Набавка опреме-комбинована столарска машина за потребе Позоришта Бошко Б.doc

5-ЈНМВ-Позив и Конкурсна документација ЈНМВ-Р-03-18-радови на машинским инсталацијама-вентилација-ваздушно грејање у радион.doc