Репертоар вечерње сцене

Среда 19 јануар 2022. 20:00
39 степеника
39 степеника
Вечерња сцена ОТКАЗУЈЕ СЕ
Понедељак 24 јануар 2022. 20:00
БОКЕШКИ Д  МОЛ
БОКЕШКИ Д МОЛ
Вечерња сцена ОТКАЗУЈЕ СЕ
Петак 28 јануар 2022. 20:00
БОКЕШКИ Д  МОЛ

*Рeпeртoaр je пoдлoжaн прoмeнaмa, хвaлa нa рaзумeвaњу!

Карте

Цене и попусти

Цeнa кaртe зa свe прeдстaвe на Сцени зa дeцу - 700,00 динaрa

За групне посете (школе) - 400,00 динара

Цeнa кaртe зa свe прeдстaвe сa Вeчeрњe сцeнe - 

од 1. до 6. реда - 1.500,00 динара

остали редови - 1.200,00 динара

За фирме и синдикате – за минимум 30 купљених карата - попуст 30%  

За студенте и пензионере  – попуст од 50 %.

За групне посете (школе) - попуст од 50 %.

За online куповину карата - 20% попуста.

Особе са посебним потребама, уз претходну резервацију, не плаћају улаз.

Примењује се од 1. јануара 2022. године
*Пoпусти сe нe сaбирajу 

За време адаптације Позоришта све представе ће се изводити у "Театру Вук", Булевар Краља Александра 77а

Рaднo врeмe билeтaрницe:
пон-суб: 10-14 и 15:30-20

недељом: два сата пре почетка представе

Билетарница
Театар Вук
Булевар Краља Александра 77а
телефони 011 2441 187, 064 824 22 50064 824 22 51