2019

application/msword 4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-19-Услуа органи

application/msword Позориште Бошко Буха-Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином спо

application/msword 10-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-У-01-19-Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ

application/msword 4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-02-19-чишћење обје

application/msword 7-ЈНМВ-У-02-19-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-услуга чишћења Позоришта Бошко Бха 2019-ПОРТАЛ

application/msword 4-Конкурсна документација са позивом на достављање понуде ЈНМВ-У-04-19-ФТО и ППЗ обј...

application/msword 5- I.Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-04-19 Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ

application/msword 6- II.Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-04-19 Позориште Бошко Буха-ПОРТАЛ

application/msword 9-ЈНМВ-У-04-19-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ФТО и ППЗ објекта Позоришта Бошко Буха - ПОРТ

application/msword Конкурсна документација са Позивом на доставу понуде -ЈНМВ-Д-03-19-Набавка видео оп...

application/msword 6-ЈНМВ-Д-3-19-Измена број 1 Конкурсне документације-исправка времена отварања понуде

application/msword 5-Конкурсна документација са позивом на доставу понуде -ЈНМВ-Д-05-19-Набавка светло

application/msword 9-ЈНМВ-Д-03-19-Одлука о додели уговора-набавка видео опреме за потребе Позориште Бош...

application/msword 8-ЈНМВ-Д-05-19-Одлука о додели уговора-набавка светлосне опреме за потребе Позоришт

application/msword 11-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Д-05-19-Набавка светлосне опреме за потребе...

application/msword 12-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Д-03-19-Набавка видео опреме за потребе Позо...