2017

application/msword Обавештење о закљученом уговору по ЈНМВ У-01-17

application/msword Обавештење о закљученом уговору по ЈНМВ Р-03-17

application/msword Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017-Портал

application/msword 4-ЈНМВ-Позив и Конкурсна документација ЈНМВ-Р-03-17-грејна и електро инсталација у р...

application/msword 4-Позив на достављање понуда и Конкурсна документација ЈНМВ-У-02-17-ФТО и ППЗ објека...

application/msword 7-ЈНМВ-У-01-17-одлука о додели уговора-услуга чишћења 2017-портал

application/msword 7-ЈНМВ-У-02-17-одлука о додели уговора - ФТО и ППЗ објекта - 09.06.2017-портал

application/msword 8-ЈНМВ-Р-03-17-одлука о додели уговора-Грејна и електо инсталација у радионицама у Д

application/msword 10-Обавештење о закљученом уговору по ЈНМВ У-02-17- 2017

application/msword Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2016-Портал 07.0...

application/msword Обавештење о закљученом уговору-ЦЈН-Погонска горива-Партија 2 евро дизел на бенз

application/msword Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-17-чишћење објек